Specialista na prodej nemovitostí ve Španělsku

VÝDAJE A DANĚ SPOJENÉ S KOUPÍ NEMOVITOSTI VE ŠPANĚLSKU

Výdaje spojené s koupí nemovitosti jsou závislé na ceně transakce a běžně dosahují celkem 10 % až 12 % kupní ceny nemovitosti:

 Costa del sol:

  • nemovitosti z druhé ruky: 7% daň z převodu + ostatní výdaje 1–2 % (advokát, notář atd.)
  • nové projekty: 10% DPH (VAT) + 1,2% daň z převodu + ostatní výdaje

Costa blanca:

  • nemovitosti z druhé ruky: 10% daň z převodu + ostatní výdaje 1–2 %
  • nové projekty: 10% DPH (VAT) + daň z převodu + ostatní výdaje 1–2%

Honorář advokáta:

V závislosti na složitosti a délce procesu koupě se pohybuje v rozmezí 1 a 1,5% z kupní ceny, plus platné DPH. Měl by být dohodnut na začátku smluvního vztahu a zůstat neměnný (s výjimkou zásadních odchylek a změn od původního zadání, a to na základě jasné žádosti klienta).

(Naši advokáti neúčtují honorář na základě hodinové sazby, ani za jednotlivé úkony (schůzky, elaborace dokumentů, výjezdy, atd.). Zkušenost nám ukázala, že takovéto účtování na základě tarifních tabulek advokátní komory je pro klienta krajně nevýhodné. Je ovšem skutečností, že minimální výše honoráře za tento druh transakcí je 1 500 Eur plus platné DPH.)

  • Honorář notáře:

Cena notářsky ověřených dokumentů je závislá na různých faktorech (jako například na hodnotě transakce, počtu zainteresovaných stran, počtu stránek samotného dokumentu, apod.) Přibližně se může pohybovat v rozpětí mezi 300 a 1 500 €.

  • Honorář katastru nemovitostí:

Stejně jako notářství, katastr se řídí stejnou politikou aplikace honorářů, jednotnou pro celé území Španělska, zápis do katastru je nižší než účet notáře.

 

 

Daň z převodu majetku a Actos Jurídicos Documentados

  1. a)     Daň z převodu majetku

Tato daň se platí pouze u koupě nemovitostí tzv. z druhé ruky a platí se po podpisu kupní smlouvy u notáře.

Nově se na území Andalusie odvádí jednotná 7% daň z převáděné nemovitosti.

  1. b)     Actos Jurídicos Documentados / Správní poplatek

Ekvivalent daně z převodu majetku, který se týká pouze novostaveb.

V Andalusii  jde o daňovou zátěž ve výši 1,5 % z ceny, NYNÍ 1,2 %

(Existují určité daňové úlevy v jednotlivých autonomních oblastech. Tyto se týkají především případů, kdy je předmětem koupě nemovitost určená pro trvalé bydlení, jejíž hodnota nedosahuje 130 000 Eur u mladších 35 let, u ceny do 180 000 Eur v případě, že kupující má lékařsky potvrzené postižení, či v případech, kdy jde o sociální bydlení, opět určeno pro trvalé obývání.)

DPH/ VAT (IVA)

Daň z přidané hodnoty se platí v případě koupě novostaveb. V současné době je její výše 10 % z ceny.

Další výdaje

Drobnější výdaje – například poplatky spojené s převodem smluv s dodavateli energií, získání NIE, udělení plné moci či sepsání španělské závěti, administrativní poplatky.

 

https://www.panoramamarbella.com/resources/guides/the-marbella-property-buyers-guide

https://www.yourviva.com/property-for-sale/information/property-buying-costs